Contact

© 2017 MPL GROUP

Parmentierstraat 2
3772 MS Barneveld

Postbus 291
3770 AG Barneveld

Tel: 088 - 2020730

Mail: info@mpl.nl

Contact formulier

beheercentrale

Remote Hospitality (beheer)

MPL biedt dienstverlening aan die zich het best laat omschrijven als “Remote- Gebouwenbeheer”.

Onder de noemer “Hospitality dienstverlening” voor de eigenaar, de huurder, de beheerder of de gebruiker van een (groot) gebouw of een deel daarvan is, in de loop der jaren, een steeds groter aantal facilitaire diensten ontstaan.

Te denken valt aan Receptie, Security, Technisch Beheer, Toegangsbeheer, Toegangscontrole enzovoorts. Al deze diensten worden uitgevoerd door mensen.

MPL biedt deze diensten “remote”, ofwel op afstand aan. Voor de eigenaar, de huurder, de beheerder of de gebruiker van een (groot) gebouw of parkeergarage is het overstappen van de traditionele facilitaire dienstverlening naar de “remote”-versie die MPL biedt, een substantiële kostenbesparing. Immers, in plaats van een salaris voor iemand die zich fysiek in of bij het pand bevindt, wordt er nu een maandelijkse bijdrage betaald aan MPL, en daarmee aan een organisatie die erop is ingericht deze facilitaire diensten zo efficiënt mogelijk en voor meerdere gebouwen tegelijk, vanaf een centrale locatie, uit te voeren.

Alarmverwerking

De alarmcentrale van MPL heeft zich ten doel gesteld alle gangbare en gecertificeerde manieren van doormelding te kunnen ontvangen. Door de huidige, dynamische markt van doormelding, resulteert deze doelstelling in een diversiteit aan ontvangstmogelijkheden die wij kunnen bieden.

Mocht u een manier van doormelding hebben, welke niet genoemd staat in bovenstaande lijst, of indien u hierover nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de alarmcentrale.

Zie voor meer informatie over de aansluit mogelijkheden het document Handreiking installateurs bij downloads.

Brand

De meeste Nederlanders schatten de kans op brand niet zo groot, maar áls er brand uitbreekt is de schade vaak zeer groot.

Een aanzienlijk deel van de bedrijven die te maken hebben gehad met een brand, gaat failliet. Een brand in een gebouw waar veel mensen zijn, kan veel dodelijke slachtoffers veroorzaken als die mensen te laat worden gesignaleerd of niet snel genoeg het gebouw kunnen verlaten.

Camera as a Service
Zien en interpreteren met een camera

In het streven de crimineel af te schrikken worden camera’s ingezet voor een vroegtijdige signalering en een snelle actie richting alarmdiensten. Via intelligente camerasystemen en virtuele surveillance controleren onze centralisten op effectieve wijze gebouwen,(bouw) terreinen, woonhuizen,winkels maar ook  verzorgen zij toegangscontrole bij parkeergarages en gebouwen. Daarnaast worden camera’s steeds meer gebruikt voor counting, kenteken herkenning en heatmapping.

Ten opzichte van de traditionele wijze van camerabewaking heeft intelligente camerabewaking veel voordelen.

Bij de tradionele wijze van camerabewaking, wordt gebruik gemaakt van een lokaal camerasysteem en bekijkt u de beelden nadat de inbraak heeft plaatsgevonden.

Ondanks dat de camera’s een inbraak feilloos heeft vastgelegd, zelfs wanneer alles goed te zien is, blijkt de pakkans van de daders vrijwel nihil en is de schade veelal geleden.

Van RAC naar PAC

Door het nieuwe Bouwbesluit op het gebied van het certificeren van brandmeldinstallaties is er veel verandert. Zo hoeven door het nieuwe Bouwbesluit veel brandmeldinstallaties niet meer verplicht door te melden naar de Regionale Alarmcentrale (RAC) van de brandweer.

MPL Live View

Cameraverificatie via de MPL Alarm & Communicatie Centrale. Doordat de beelden en de alarmmelding binnen komen op de alarmcentrale van MPL kunnen wij een directe aansturing doen richting de politie bij eventuele alarmmeldingen vanuit de desbetreffende locatie.