Contact

© 2017 MPL GROUP

Parmentierstraat 2
3772 MS Barneveld

Postbus 291
3770 AG Barneveld

Tel: 088 - 2020730

Mail: info@mpl.nl

Contact formulier

ALARMCENTRALE

Veiligheid in onze maatschappij

Veiligheid is een belangrijk element van de kwaliteit van ons leven.

Bedreigingen van buitenaf, zoals inbraak en brand  leiden niet alleen tot vele miljarden euro's aan schade, maar vormen daarnaast voor de betroffenen vaak ook nog eens een traumatische ervaring. Het is niet voor niets dat huiseigenaren, bedrijven en de overheid allerlei maatregelen treffen om zich daartegen te beschermen.

De veiligheid kan verhoogd worden door het treffen van technische maatregelen, zoals goed hang- en sluitwerk of inbraakalarmapparatuur. Maar veiligheid kan ook verhoogd worden door allerlei organisatorische preventieve maatregelen, zoals bijvoorbeeld het buiten zicht plaatsen van waardevolle spullen.

Voor duizenden bedrijven en particulieren is de MPL Alarm, Beheer & Communicatie Centrale het communicatiecentrum van waaruit bij een alarm maatregelen worden getroffen. 

​Volgens geborgde procedures grijpen de MPL-centralisten bij onraad of calamiteiten adequaat in.

De alarmcentrale van MPL heeft zich ten doel gesteld alle gangbare en gecertificeerde manieren van doormelding te kunnen ontvangen.

Onderhoud en storingen

We streven naar optimale dienstverlening voor onze klanten. Soms gaat daarbij iets mis of is onderhoud nodig. We informeren u hier graag over. Op de nieuws vindt u informatie over regulier onderhoud aan onze infrastructuur en  applicaties.

Hier staat ook welke actuele storingen en onderhoudswerkzaamheden er zijn, wat dit voor u betekent en hoe wij de overlast tot een minimum beperken.